-

பார்க்கலாம் நின்றபடி பார்க்கலாம்உட் கார்ந்தபடி பார்க்கலாம்ஷோ பாவில் படுத்தபடி -பாக்கலாந்தான் இம்மாம் பெரிய உலகத்தைக் கண்முன்னே தம்மாத்துண் டேகணினி யில்!

செவ்வாய், 30 டிசம்பர், 2008

தெருக்குறள்! கல்விவிலை பேசல்!

கற்க கசடறக் கற்பவைக் கற்றபின்
விற்க அதற்குத் தக!

எண்ணென்ப ஏனை எழுத்தென்ப இவ்விரண்டை
பண்ணென்ப விற்றுப் பணம்!

கண்ணுடையர் கற்றகல்வி விற்றோர் முகத்திரண்டுப்
புண்ணுடையர் விற்கா தவர்!

உவப்ப விலைபேசி உள்ளது கொள்ளல்
அனைத்தேயாம் கல்வித் தொழில்!

உடையார் இலாரைஏ மாற்றல்போல் விற்பார்
கடையரே விற்கா தவர்!

தொட்டனைத் தூறுமணற் கேணிகல்வி விற்பார்க்கு
விற்றனைத் தூறும் பொருள்!

ஓதுவித்தல் மாடாமால் காசாமால் என்னொருவன்
சாந்துணையும் விற்காத வாறு!

ஒருமைக்கண் கல்விவிற்ற கா(சு)அவர் தன்கால்
வழிக்கெலாம் ஏமாப் புடைத்து!

தாமின் புறுவ(து) உலகின் புறவிற்றுக்
காமுறுவர் விற்றறிந் தார்!

கேடெனினும் கல்வி விலைசெய்க; செய்யார்க்கு
மாடுண்டோ மற்றை வழி?

தெருவள்ளுவன் (அகரம்.அமுதா)

ஞாயிறு, 21 டிசம்பர், 2008

கணவனும், மனைவியும்!

கணவன்:-
காலை தொடங்கிக் கடுமையா வேர்வைசிந்தி
மாலையான பின்னே மதிமயங்க –வேலைவிட்டுப்
பொண்டாட் டியொனக்குப் பூவாங்கி வந்தாக்கா
என்னாடி போய்ஒதுங்கு றே?

மனைவி:-
நேத்தி இராவுல நித்திரைநான் கொள்ளயில
ஆத்தாசொன் னான்னு அடிச்சிப்புட்(டு) -ஆத்திரம்
தீர்ந்ததும் இன்னிக்குத் தேடிவந்துக் கொஞ்சினாலும்
நேர்ந்ததை நான்மறப்பே னா?

அகரம்.அமுதா

சனி, 6 டிசம்பர், 2008

கணவனும், மனைவியும்!

கணவன்:-
காதோடக் கம்மல் கழட்டிப்போய் விற்றபணம்
சூதாட்டத் தில்வெச்சி தோற்றுவிட்டேன் -தோதாக
கட்டிய தாலி கழட்டிநீ தந்தாக்கா
விட்டதை மீட்டிடு வேன்!

மனைவி:-
வேலைக்குப் போகாமல் வெத்துவேட்டாய்ச் சுற்றிவந்து
தாலிக் கொடியையா 'தா'ங்கற? -மாலையானால்
வீட்டுப் பொருளையெல்லாம் விற்றுக் குடித்துவிட்டு
சீட்டாடப் போறியா? சீ!

அகரம்.அமுதா

ஞாயிறு, 12 அக்டோபர், 2008

செவுல்பிஞ்சிடும்!

எண்ணனுக்கும் எக்காக்கும் என்றனுக்குங் கண்ணாளம்
பண்ணலேன்னு சொன்னாப் பரிகசிச்சி -முன்னஎங்க
ஆத்தாக்கும் அப்பனுக்கும் ஆச்சான்றே? ஓங்கியொன்னு
போட்டா செவுல்பிஞ்சி டும்!

அகரம்.அமுதா

செவ்வாய், 7 அக்டோபர், 2008

தெருவில் ஒருவன்!

தெருவில் ஒருவன்:-

பந்தாவாப் பையில பத்துரூபா வச்சபடி
வந்தாலும் வந்தேன் வழிமறிச்சிக் -கொண்டாந்தப்
பத்தில் சிகரெட்டும் பான்பராக்கும் வாங்குன்னு
நிக்கிறான்என் னோட ஃபிரண்டு!

அகரம்.அமுதா

வெள்ளி, 3 அக்டோபர், 2008

சிலை!

(தமிழக அரசு நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசனுக்கு உருவசிலை அமைத்தபோது!)

ஒத்தையடிப் பாதை ஒதுக்குப் புறம்ஓடை
நித்தமும் ஒன்றைநாடி நான்ஒதுங்க -மத்தபடி
காக்கை கழிக்கக் கழிப்பறைகள் கட்டிவிட்டுப்
பார்க்கிற தேஅரசு பார்!

அகரம்.அமுதா

சனி, 27 செப்டம்பர், 2008

நாகரிக நங்கை!

குட்டைப்பா வாடை கொழுத்த தொடைகாட்ட
வட்டணிந்த மார்பின் வளங்காட்டி -வட்டுடைகீழ்
ஆதார மில்லா அரும்பாகம் காட்டுமவள்
சேதார மில்லாச் சிலை!

குதிகால் அணியால் கொடியிடை ஆடும்
இதழோடு லிப்ஸ்டிக் எழிலாம் -சுதிசேர்
நடையில் நளின நயமிருக்கும் இல்லா
இடைபோல் அணிவாள் உடை!

பாவாடை தாவணிகள் பார்ப்ப(து) அரிதாச்சு;
பூவாட்டம் சேலைகளும் போயாச்சு -பாவையர்க்கு
சல்வார்க் கமீஸ்;சுடி தார்;மிடி ஜீன்ஸ்;மினிஸ்கர்ட்(டு)
எல்லாந்தான் இன்றைய டேஸ்ட்!

அகரம்.அமுதா

திங்கள், 22 செப்டம்பர், 2008

?

குறுக்கி எழுதக் குறளிருக்க வீணாய்
கிறுக்குவதும் ஏனாம்ஹைக் கூ?

அகரம்.அமுதா!

வியாழன், 18 செப்டம்பர், 2008

உழவு!

வீசமஞ்சு நாத்துநட்டு வேண்டாக் களையெடுத்துக்
காசை உரமாக் கழனியிட்டுப் -பாசனநீர்
தேக்கி விளைந்ததைச் சேர்த்தடிச்சுப் பாத்தாக்கா
சாக்கில் பதரேமிச் சம்!

அகரம்.அமுதா

ஞாயிறு, 14 செப்டம்பர், 2008

மப்பு!

டண்டக்கா காபரே டான்ஸ்ஹோட்டேல் போனாக்கா
குண்டக்கா மண்டக்கா கூத்தாச்சே! -மண்டக்காஞ்
சிப்போக மூணுரௌண்(டு) உட்போக மோகம்முத்
திப்போகப் பிஞ்சிடுச்சென் ஜிப்பு!

அகரம்.அமுதா

செவ்வாய், 9 செப்டம்பர், 2008

நட்பு-2!

தூய்மை இலாவிடத்து சுந்தரம் நீங்கிவிடும்;
வாய்மை இலாவிடத்து மாண்புகள்; -ஆய்ந்துவிடின்
பாநயம் இல்லையெனில் பண்ணெழில் நீங்கிவிடும்;
நாநயம் இல்லையெனில் நட்பு!

அகரம்.அமுதா

வெள்ளி, 5 செப்டம்பர், 2008

சாதனை!

தண்ணிக்குப் பஞ்சம் தமிழ் நாட்டில் இல்லையடா!
என்றைக்கோ இந்நிலை மாறிடிச்சே! ‍-இன்றைக்கு
வீதிக்கு வீதிஒயின் ஷாப்பை அரசியற்றி
சாதிச்சிக் காட்டிடுச்சே தான்!

அகரம்.அமுதா

திங்கள், 1 செப்டம்பர், 2008

கலிகாலம்!

ஈரெட் டகவையும் ஆகாத போதும்வெண்
சீரெட்டு தேடும் சிறுசெல்லாம் -பீரை
ஒளித்துக் குடிப்பதுடன் சைட்டும் அடிப்பார்
கலிகாலம் ஈதென்றே காண்!

அகரம்.அமுதா

வெள்ளி, 29 ஆகஸ்ட், 2008

லேட்டஸ்டாத் தான்வருவேன்!

லேட்டாக வந்தாலும் லேட்டஸ்டாத் தான்வருவேன்
ஷாட்டாக வெண்பாவுந் தாந்தருவேன் -நீட்டாகக்
கேட்டாக்கா எம்பேர் அகரம் அமுதாவாம்
பாட்டுலகிற் காயிட்ட பேர்!

அகரம்.அமுதா

வெள்ளி, 15 ஆகஸ்ட், 2008

கணினி வணக்கம்!

அன்றாடம் வேர்ல்டில் அரங்கேறும் இன்ஸிடன்டை
வெண்பாவில் தீட்ட விழைந்திட்டேன்! -மின்பாயக்
கண்விழித் தாடும் கணினியே! என்பாட்டுக்(கு)
இன்தமிழோ டிங்கிலிசும் ஈ!அகரம்.அமுதா

திங்கள், 28 ஜூலை, 2008

உளறல்!

எங்காத்தா ஆனாலும் யாராத்தா ஆனாலும்
ஒங்காத்தா ஆனாலும் ஒப்பில்லா -மங்காத்தா
தாரதுபோல் காசைத் தருவாரா? ஏமாந்தா
வாரதுபோல் போகவைப்பா ரா?

அகரம்.அமுதா

செவ்வாய், 15 ஜூலை, 2008

நட்பு!

காசுள்ள மட்டும்தான் காசினியில் சொந்தமடா!
பூசிக்கும் மட்டும் இறைபந்தம்! -யோசிக்கின்
நம்வீட்டு நாய்கூட வாலாட்டும் ரொட்டிக்கே!
நம்பக் கழுத்தறுக்கும் நட்பு!

ஈறிற்றால் பல்லுறவு நீங்கிவிடும்! ஏரிகளில்
நீரற்றால் நீங்கிவிடும் நீர்ப்பறவை! -பாரினில்
தோணிகரை தொட்டால் துடுப்புறவு நீங்கிவிடும்!
நாணயம் இல்லையெனில் நட்பு!

அகரம்.அமுதா

வியாழன், 19 ஜூன், 2008

முட்டைக்குள் யானை


இந்த‌ ப‌ட‌த்தைப் பாருங்க! இது 'ஸைல‌ண்ட் ஜோக்"ல‌ ஒரு வ‌கை. ஒரு சேவ‌ல் பெட்டைக்கோழியோட‌ (அதாவ‌து த‌ன் ம‌னைவியோட‌) க‌ழுத்தைப் பிடிச்சு ஆத்திர‌மா நெரிக்குது! ஏனாம்? ப‌க்க‌த்துலஇ கீழே பாருங்கஇ ஒரு முட்டைக்குள்ளேயிருந்து யானைக்குட்டி ஒண்ணு வெளியே வ‌ருது!

சேவல் தன் பெட்டையின் கழுத்தை நெறிக்கும்போது என்ன சொல்லி நெரிச்சிருக்கும்?
அதுக்கு பெட்டை என்ன பதில் சொல்லியிருக்கும்?

சேவல்:-

இட்டமுட் டையில் இருந்தானை வந்தபின்னும்
முட்டாளா இன்னமும்நான் உன்னைநம்ப? -கட்டியநான்
குத்துக்கல் போலிருக்கக் கூத்தடிக்க மத்தவனை
வெச்சிப் பியாசொல் விரைந்து!

பெட்டை:-

பெத்தபுள்ள சத்தியமா கட்டிய உம்மைவிட்டு
மத்தவனை ஏறெடுத்தும் பார்த்ததில்ல -முட்டைக்குள்
குட்டியானை வந்தகதை யானறியேன்; சந்தேகப்
பட்டெனைகை விட்டுடாதீங் க!

அகரம்.அமுதா

வியாழன், 12 ஜூன், 2008

காய்கறிகள்! பறவைகள்! மரங்கள்!

காய்கறிகள்!
வெங்காயம் தக்காளி வெள்ளரி பீக்கம்ப
ரங்கி புடலைவெண்டி அத்திமு -ருங்கைவாழை
கொத்தவரை கோசு குடைமிளகு பூசணி
கத்தரி பீன்ஸ்பாகற் காய்!

பறவைகள்!
மரங்கொத்தி வாத்துமைனா வெளவால் மயில்சக்
கரவாகம் கௌதாரி காடை -பருந்துநாரை
அன்னம் குயில்கோழி ஆந்தை புறாகிளி
அன்றில் கழுகுகா கம்!

மரங்கள்!
தென்னை விளாமுருங்கை தேக்கு பலாமூங்கில்
புன்னை அகில்நெல்லி பூவரசு -வன்னிகொன்றை
ஆலரசு பாக்கிலந்தை ஆத்தி கமுகுகரு
வேலம்மா வாழைபனை வேம்பு!

அகரம்.அமுதா

திங்கள், 9 ஜூன், 2008

ஸ்ரேயாகொல்?

ஸ்ரேயாகொல் ஐஸ்வர்யா கொல்லோஆட் டோகிராஃப்
ஸ்நேஹாகொல் லைக்குமென் ஹார்ட்!

இருலுக் கிவளின்கண் உள்ள தொருலுக்கு
சீக்லுக்கொன் றோபார் மசி!

ஐஸினோ டைஸினை லுக்கொக்கின் மௌத்டாக்கிங்
யூஸென்ப தில்லை யுணர்!

அகரம்.அமுதா

செவ்வாய், 3 ஜூன், 2008

சிந்தியல்!

உயிர்பன்னி ரெண்டு பதின்னெட்டு மெய்யாம்;
உயிர்மெயிரு நூற்று பதினா(று) -உயர்தமிழில்
ஆய்தமொன் றென்றே அறி!

எபிசிடிஇ எஃஜிஹெச் ஐஜெகெஎல் எம்என்
ஒபிகியு ஆரெஸ் டியுவி –டபிள்யுஎக்ஸ்
ஒய்யிசட்டாம் இங்கிலிஷ்லெட் டர்ஸ்!

‘எஇஐஒயு’ ஐந்துமாங்கி லத்தின் உயிராம்;
‘அஇஉஎஒ’ என்னுமிவை ஐந்தும் -தமிழின்
உயிர்க்குறில் என்றே உணர்!


அகரம்.அமுதா

வெள்ளி, 30 மே, 2008

சீச்சீ!

ஸ்பேட்க்குஸ்பேட் டும்டைமன்க்கு டைமனும் ஆட்டினுக்கு
ஆட்டி(ன்)கிளா வர்க்குக் கிளாவரும் -மேட்சாகும்
சீட்டுவிளை யாட்டிலும் சிக்கல்தான் தேர்தலில்
சீட்டுக்குஞ் சிக்கல்தான் சீ!

அக்காள்ன்னும் தங்கைன்னும் ஆத்தாள்ன்னும் வெண்திரையில்
பக்காவா நீள்வசனம் பேசிடுவான்! -மக்யாநாள்
ராவில் அவளோட ரௌண்டுகட்டிக் கூத்தடிப்பான்
தாவில் நடிகனுங்க தான்!

அகரம்.அமுதா

செவ்வாய், 27 மே, 2008

உலறல்!

ஹாக்கிக்குக் கேர்ள்ஃபிரண்டு கோல்ஃபாகும்; சீட்டுக்குள்
ஜோக்கருக் கத்தனையும் ஜோடியே! -ஷோக்கா
இருந்த படியாடும் ஆடுபுலி செஸ்க்கு;
கிரிக்கெட்க்குக் கேர்ள்ஃபிரண்டு கில்லி!

இத்தாம் பெரிய உலகமிது! உங்கணினிப்
பொத்தானுக் குள்ளே அடங்கிடுச்சே! -அத்தானே!
அம்மிக்குள் சிக்கும் அரைமூலித் தேங்காப்போல்
கம்ப்யூட்ட ருள்ளுலகம் காண்!

அகரம்.அமுதா

வியாழன், 22 மே, 2008

முனைந்தால் முடியாத தில்!

நேர்முன் நிரை;நிரைமுன் நேர்;காய்முன் நேர்;ஈற்றில்
நேர்நிரை காசுபி றப்பிலொன்றைச் -சேர்த்துப்
புனைந்தால் ஒருவெண்பா பூத்துவரும் நண்பா!
முனைந்தால் முடியாத தில்!

எதுகைமோ னைதேடி ஏனலை கின்றாய்?
பொதுவாய்த் தளைகொண்டால் போதும்; -மதுவாய்ப்
புதுப்புது செம்பொருளைத் தேடிப் புகுத்தேன்!
அதுவன்றோ பண்ணுக் கழகு!

சான்றோர்க்கும் வெண்பாத் தளைசறுக்கும் என்பதனால்
தேன்போன்ற செம்பொருள் சிந்தைக்குள் -தோன்றின்
கிறுக்கி விடுவாய்; கிறுக்கியதைப் பின்னே
பொறுக்கித் தொடுப்பாய் பொறுத்து!

அகரம்.அமுதா

திங்கள், 19 மே, 2008

கல்லூரிப் பெண்!


1.
அங்கமெல்லாம் ஆடை அணிந்தும் மறைத்திடுவாள்
கொங்கைகளைப் பாடநூல் கொண்டு!
2.
கொங்கு தமிழிருந்தும் இங்கிலிஷை வைத்திடுவாள்
நுங்குநிகர் நாக்கின் நுனி!
3.
எண்ணையிடாள்; கூந்தல் முடிந்திடாள்; பூச்சூடாள்;
வண்ணவண்ண ஹேர்டையிடு வாள்!
4.
கைவிரல் மோதிரத்தைத் தொப்பூழ் தனிலணிந்துக்
கைவளையைக் காதணிவாள் காண்!
5.
மெய்க்குயிர்போல் ஒன்றி விடுங்காத லானாலும்
கைக்குதென்பாள் காசில்லாக் கால்!
6.
பிக்கப்பும் ஆவதொடு டேட்டிங்கும் போய்வந்து
செக்கப்பும் செய்வாள் சிலை!
7.
டிஸ்கோதே டின்பீர் இலாநாக ரீகத்தை
பிஸ்கோத்தே போல்பார்ப்பாள் பெண்!

அகரம்.அமுதா

வியாழன், 15 மே, 2008

பாட்டைக் குறைப்பதற்குப் பார்!

வயதான தந்தை!
உஞ்சோட்டுப் பிள்ளைகள் ஓடியாடி வேலைசெஞ்சி
கொஞ்சநஞ்சம் காசுசேர்த்துக் கொண்டுவர -நஞ்சபுஞ்ச
வித்து வெளிநாடு போரப்போ நீமட்டும்
எத்தனைநாள் ஊர்சுத்து வே?

வீட்டைவைத் தேனும் விதைநெல்லை வித்தேனும்
காட்டைவைத் தேனும் கடஞ்சொல்லி -ஏட்டில்கை
நாட்டைவைத் தேனும் வெளிநாடு போயென்றன்
பாட்டைக் குறைப்பதற்குப் பார்!

விளக்கம்:-
வீட்டை வைத்தேனும் என்பது வீட்டை அடகு வைத்தேனும் என்பதாகும். இதில் அடகு எனுஞ்சொல் தொகை நிலையில் உள்ளது. காட்டை வைத்தேனும் என்பதையும் அப்படியே கொள்ளுதல் வேண்டும்.

அகரம்.அமுதா

செவ்வாய், 13 மே, 2008

உங்களைத்தான் கேட்கிறேன்!

அஞ்சி வருஷம் அரசாள வேண்டியே
அஞ்சோபத் தோலஞ்சம் தந்தீர்!அதை -மிஞ்ச
ஒருடி.வி தந்தீர்! இரும்!கொடுத்த வாக்கை
நிறைவேற்றித் தந்தீரா நீர்?

புட்டிக்கு ‘பார்’திறந் தோங்கு புகழ்பெற்றீர்!
குட்டிக்கு லாட்ஜ்திறக்கக் கூடாதா? -சட்டம்
மதுவிலக்கை ரத்துசெயத் தானா? இதற்கும்
புதுவிதியைக் கண்டு புகுத்து!

அகரம்.அமுதா

புதன், 7 மே, 2008

விந்தை!

பார்க்கலாம் நிண்ணபடி; பார்க்கலாம்உட் கார்ந்தபடி;
பார்க்கலாம்ஷோ பாவில் படுத்தபடி; -பார்க்கலாந்தான்
இம்மாம் பெரிய உலகத்தைக் கண்முன்னே
தம்மாதுண் டேகணினி யில்!

அகரம்.அமுதா

இப்படியும், அப்படியும்!

பஞ்சணை யில்சிலர்; பாயில் சிலர்;பாவை
நெஞ்சணை யில்சிலர் நிம்மதியாய்த் -துஞ்சுவார்!இந்
நாட்டில் சிலரோ எனில்தூங் கிடுவாரே
ப்ளாட்பாரந் தன்னில் படுத்து!

மெக்டோனல்; கே.எஃ.சி; பிஸ்ஸாஹட் சென்றுநிதம்
வக்கணையாய்த் தின்னும் வசதியெல்லாம் -மிக்கிருந்தும்
ஏழைக்கொன் றீயா இரும்பு மனக்கூட்டம்;
கூழுக் கலையுமோர்கூட் டம்!

அகரம்.அமுதா

திங்கள், 5 மே, 2008

இன்றைய தலைமுறை!

ஆபியம், கிட்டிப்புல், பம்பரம் போயாச்சு;
ஹாபியாய் வீடியோ கேமாச்சு; -ஹேப்பியாய்க்
குந்தி விளையாடும் கேம்ஸின் அடிமைகளாய்
சந்ததிகள் ஆயிடுச்சே தான்!

மூக்கில் சலியொழுகும்; முன்பல் இரண்டிரா;
காக்கி டவுசரைக் கையினால் -தூக்கிப்
பிடித்தபடி, பேட்டுயரம் இல்லாப் பொடிசும்
அடிக்குமே சிக்சரை ஆர்த்து!

அகரம்.அமுதா

வியாழன், 1 மே, 2008

தாயும், மகனும்!

மகன்:-
வீடியோ கேமரா வாய்ஸ்ரெக்கார்(டு) எம்.பி.த்ரி
ரேடியோ இல்லாமல் செல்போனா? -டாடியோட
பேங்க்பேலன்ஸ் தீர்ந்தாலும் தீரட்டும் காஸ்ட்லிசெல்
வாங்கினால்தான் ஃபிரண்ட்ஸ்முன் மதிப்பு!

அன்னை:-
வேர்வைசிந்தி அப்பன் வயல்காட்டில் வேலைசெய்து
கார்ப்பரேஷன் ஸ்கூலிலுன்னைக் கொண்டுபோய் -சேர்க்காமல்
கான்மெண்டில் சேர்த்துவிட்டுக் காலேஜ்க்கும் போச்சொன்னால்
ஏன்டா கொழுப்பா உனக்கு?

அகரம்.அமுதா

திங்கள், 28 ஏப்ரல், 2008

பஸ்ஸில்...!

கண்டெக்டர்:-
இந்தாப்பா! பஸ்ஸிற்குள் ஏறுமுன்னே சொன்னேன்ல!
வந்துட்டான் என்உயிரை வாங்கண்ணே! -அஞ்சுரூபாய்
சீட்டுக்குச் சில்லரையை நீட்டாமல் நூறுரூபாய்
நோட்டெடுத்து நீட்டுறியா நீ?

பயணி:-
கூட்டத்தில் முந்திவந்து குந்த இடம்பிடிக்கும்
ஆட்டத்தில் தோற்றுநான் அங்கநின்னா -சேட்டையைக்
காட்டுற; அங்கஇங்க ஓட்டுற; நோட்டுதந்தால்
நீட்டுற; சில்லரைக்கே சீட்டு?

அகரம்.அமுதா

வேலைக்குப் போகலாம் வா!

பெற்றோர் பிரிந்து பெருஞ்செல்வம் சேர்த்திடலாம்
உற்றவளை வீட்டி(ல்)விட்டு வாதம்பி!- குற்றமில்லை
மேலைநன் நாடிருக்கு வேண்டு(ம்)பணம் சேர்த்துவர
வேலைக்குப் போகலாம் வா!

கொஞ்சமேனும் வீடுகட்டி கொண்டவளைப் பெற்றோரை
நெஞ்சு குளிர்ந்துவிடச் செய்திடலாம்- அஞ்சு
வருசம் அயல்நாட்டில் வேர்வைதனைச் சிந்தி
வருந்தி உழைத்திடலாம் வா!

தங்கைக் கலியாணம்; தாய்க்கு மருத்துவத்தோ
டஞ்சு வயதான தம்பிகற்க- தந்தையால்
உற்றகடன் தீர்க்கக் குடியிருக்கும் வீடுநிலம்
விற்றேனும் வானூர்தி ஏறு!

பிறப்பெடுத்த ஊரில்;பேர் பெற்றவுன் நாட்டில்
திறமைதனைக் காட்டல் சிறப்பா? –மறவாமல்
இட்டமுடன் மேல்நாட்டிற் கேகியே உன்திறத்தை
நட்டமென்ன காட்டிவிடு நன்கு!

அகரம். அமுதா

சனி, 26 ஏப்ரல், 2008

டீக்கடையில்...!

கஸ்டமர்:-
டிக்யாஷன் இல்லாமல் 'டீ'யொன்னு போடப்பா!
பக்காவாப் போட்டால் பணந்தருவேன்! -அக்கவுண்டில்
கேட்கிறதாய் எண்ணிக்கிட்டுக் கண்டபடி போட்டாக்கா
சாக்கடைக்குப் போய்டுஞ் சரி!

டீக்கடைக்காரன்:-
டீக்கடை பெஞ்சில்உன் டிக்கியைப் பார்க்பண்ணி
பாக்கிவெச்சி பால்டீயாக் கேட்குறே? -போக்கிடம்
வேறின்றி பேப்பரில் வைத்தகண் வாங்காமல்
ஆரிடம்ஆர் டர்போடு றே?

அகரம்.அமுதா

தேர்தலில்!


கொத்து பரோட்டா குடிப்பதற்குச் சாராயம்
பத்தா யிரம்பணம் ரொக்கமாத்தா –மத்தபடி
எஞ்சாதி ஓட்டுகள் எண்ணூறு தேருமிதை
செஞ்சாக்கா ஓட்டுண் டுனக்கு!

எஞ்சாதிக் காரனாநீ? எங்கிட்டக் கேட்கணுமா!
எங்குடும்ப ஓட்டுனக்குத் தானப்பா –முன்பு
எதிர்கட்சிக் காரன் எழுநூறு தந்தான்
எதற்கும்நீ எண்ணூராய்த் தா!

அஞ்சு வருசமென்ன? ஐநூறும் ஆளப்பா!
கெஞ்சியென் கால்பிடித்துக் கேட்டதில் -நெஞ்சு
நெறஞ்சாச்சு; முன்நாளில் நீசெய்த ஊழல்
மறந்தாச்(சு) உனக்கேயென் வாக்கு!

அகரம்.அமுதா

சனி, 19 ஏப்ரல், 2008

மதிப்பு!

கொம்பு முளைச்சிடுமா பட்டம் படிச்சிட்டா?
ஜம்முன்னு சுத்திடுவான் ஜாலியா! -கம்முன்னு
தந்தைக் குருப்படியாய் ஹெல்ப்பேதும் செய்யாமல்
சந்தையி லேஅடிப்பான் சைட்டு!

எம்.ஏ படிச்சதற்(கு) ஏற்றவேலை வேண்டுமென்று
சும்மாத் திரிந்தால் சுகப்படுமா? -பம்மாத்துக்
காட்டாமல் கைக்குக் கிடைத்தவேலை பார்த்தால்தான்
வீட்டில் கிடைக்கும் மதிப்பு!

அகரம்.அமுதா

புதன், 16 ஏப்ரல், 2008

பம்படியில்!

நேர்பிடித்து ‘கீவில்’ நிதமுமே நிண்ணாலும்
நீர்வருமோ கார்ப்பரே ஷன்குழாயில்? -பார்த்தாக்கா
காத்துவரும்; காத்தோட சத்த(ம்)வரும் நீர்க்குமிழி
பூத்துவரும் பாத்துட்டு போ!

வாராத நீர்க்கு வரிசையிலே நிண்ணுப்பா(ள்);
தேராத வார்த்தைகளால் திட்டிப்பா(ள்); -நேராய்
அடிச்சிப்பா(ள்); மண்டை உடைச்சிப்பா(ள்); சிண்டைப்
பிடிச்சிப்பா(ள்) கொத்தாகப் பிய்த்து!

தண்ணி பிடிக்குமிடம் தண்ணி அடிக்குமிடம்
ரெண்டிலயும் சண்டைக்குப் பஞ்சமில்லே! -தண்ணி
அடிச்சாத்தான் ஆண்சண்டை போடுறான்; பொண்ணோ
பிடிக்கவே போடுறாசண் டை!

பூவடியாள் தண்ணீர்க்காய் போய்வரிசை யில்நின்று
தேவடியாள் ஆனாள் தெருக்குழாயில்! -பாவமடா!
மாதவி என்பாரே கண்ணகியை; அங்குநின்றால்
சீதைக்கும் இந்நிலைதான் சீ!

அகரம்.அமுதா

கல்வி!
முதுகில்புக்ஸ் மூட்டை சுமந்துநான் போக
பொதிகழுதை கண்டு புலம்பும் -அதுக்கிருக்கும்
நல்ல குணங்கூட நாலுபேர்க் கில்லையிக்
கல்வியென் மேலெரிந்த கல்!

எழுதிகை சோர்ந்து விரல்தேய்ந்து ரேகை
அழிந்துகண் பார்வை குறைந்துப் -பழுதாகிக்
கண்ணாடி போட்டபின்னும் ஹோம்வொர்க்செய் என்கறீங்க!
என்னாங்க டீச்சர் இது!

விடிந்தால் டியூஷன்விட் டால்பள்ளிக் கூடம்
முடிந்து விளையாடப் போனா –படிங்கிற
வார்த்தையைத்தான் பாட்டிவரை வாய்நிறையக் கற்றிருக்காள்
ஆர்கிட்டச் சொல்லி அழ!

ஹோம்வொர்க்கைச் செய்து முடித்தவுடன் ஓடிப்போய்
கேம்ஆட டி.விரிமோட் கேட்டாக்கா –வீம்போட
சீரியல் பார்க்கணுண்ணு சீறுகிறாள் என்மம்மி
போரடிக்குதே வாழ்க்கை போ!

அகரம்.அமுதா