-

பார்க்கலாம் நின்றபடி பார்க்கலாம்உட் கார்ந்தபடி பார்க்கலாம்ஷோ பாவில் படுத்தபடி -பாக்கலாந்தான் இம்மாம் பெரிய உலகத்தைக் கண்முன்னே தம்மாத்துண் டேகணினி யில்!

ஞாயிறு, 12 அக்டோபர், 2008

செவுல்பிஞ்சிடும்!

எண்ணனுக்கும் எக்காக்கும் என்றனுக்குங் கண்ணாளம்
பண்ணலேன்னு சொன்னாப் பரிகசிச்சி -முன்னஎங்க
ஆத்தாக்கும் அப்பனுக்கும் ஆச்சான்றே? ஓங்கியொன்னு
போட்டா செவுல்பிஞ்சி டும்!

அகரம்.அமுதா

செவ்வாய், 7 அக்டோபர், 2008

தெருவில் ஒருவன்!

தெருவில் ஒருவன்:-

பந்தாவாப் பையில பத்துரூபா வச்சபடி
வந்தாலும் வந்தேன் வழிமறிச்சிக் -கொண்டாந்தப்
பத்தில் சிகரெட்டும் பான்பராக்கும் வாங்குன்னு
நிக்கிறான்என் னோட ஃபிரண்டு!

அகரம்.அமுதா

வெள்ளி, 3 அக்டோபர், 2008

சிலை!

(தமிழக அரசு நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசனுக்கு உருவசிலை அமைத்தபோது!)

ஒத்தையடிப் பாதை ஒதுக்குப் புறம்ஓடை
நித்தமும் ஒன்றைநாடி நான்ஒதுங்க -மத்தபடி
காக்கை கழிக்கக் கழிப்பறைகள் கட்டிவிட்டுப்
பார்க்கிற தேஅரசு பார்!

அகரம்.அமுதா