-

பார்க்கலாம் நின்றபடி பார்க்கலாம்உட் கார்ந்தபடி பார்க்கலாம்ஷோ பாவில் படுத்தபடி -பாக்கலாந்தான் இம்மாம் பெரிய உலகத்தைக் கண்முன்னே தம்மாத்துண் டேகணினி யில்!

செவ்வாய், 7 அக்டோபர், 2008

தெருவில் ஒருவன்!

தெருவில் ஒருவன்:-

பந்தாவாப் பையில பத்துரூபா வச்சபடி
வந்தாலும் வந்தேன் வழிமறிச்சிக் -கொண்டாந்தப்
பத்தில் சிகரெட்டும் பான்பராக்கும் வாங்குன்னு
நிக்கிறான்என் னோட ஃபிரண்டு!

அகரம்.அமுதா

கருத்துகள் இல்லை: