-

பார்க்கலாம் நின்றபடி பார்க்கலாம்உட் கார்ந்தபடி பார்க்கலாம்ஷோ பாவில் படுத்தபடி -பாக்கலாந்தான் இம்மாம் பெரிய உலகத்தைக் கண்முன்னே தம்மாத்துண் டேகணினி யில்!

வெள்ளி, 3 அக்டோபர், 2008

சிலை!

(தமிழக அரசு நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசனுக்கு உருவசிலை அமைத்தபோது!)

ஒத்தையடிப் பாதை ஒதுக்குப் புறம்ஓடை
நித்தமும் ஒன்றைநாடி நான்ஒதுங்க -மத்தபடி
காக்கை கழிக்கக் கழிப்பறைகள் கட்டிவிட்டுப்
பார்க்கிற தேஅரசு பார்!

அகரம்.அமுதா

கருத்துகள் இல்லை: