-

பார்க்கலாம் நின்றபடி பார்க்கலாம்உட் கார்ந்தபடி பார்க்கலாம்ஷோ பாவில் படுத்தபடி -பாக்கலாந்தான் இம்மாம் பெரிய உலகத்தைக் கண்முன்னே தம்மாத்துண் டேகணினி யில்!

சனி, 26 ஏப்ரல், 2008

தேர்தலில்!


கொத்து பரோட்டா குடிப்பதற்குச் சாராயம்
பத்தா யிரம்பணம் ரொக்கமாத்தா –மத்தபடி
எஞ்சாதி ஓட்டுகள் எண்ணூறு தேருமிதை
செஞ்சாக்கா ஓட்டுண் டுனக்கு!

எஞ்சாதிக் காரனாநீ? எங்கிட்டக் கேட்கணுமா!
எங்குடும்ப ஓட்டுனக்குத் தானப்பா –முன்பு
எதிர்கட்சிக் காரன் எழுநூறு தந்தான்
எதற்கும்நீ எண்ணூராய்த் தா!

அஞ்சு வருசமென்ன? ஐநூறும் ஆளப்பா!
கெஞ்சியென் கால்பிடித்துக் கேட்டதில் -நெஞ்சு
நெறஞ்சாச்சு; முன்நாளில் நீசெய்த ஊழல்
மறந்தாச்(சு) உனக்கேயென் வாக்கு!

அகரம்.அமுதா

கருத்துகள் இல்லை: