-

பார்க்கலாம் நின்றபடி பார்க்கலாம்உட் கார்ந்தபடி பார்க்கலாம்ஷோ பாவில் படுத்தபடி -பாக்கலாந்தான் இம்மாம் பெரிய உலகத்தைக் கண்முன்னே தம்மாத்துண் டேகணினி யில்!

சனி, 26 ஏப்ரல், 2008

டீக்கடையில்...!

கஸ்டமர்:-
டிக்யாஷன் இல்லாமல் 'டீ'யொன்னு போடப்பா!
பக்காவாப் போட்டால் பணந்தருவேன்! -அக்கவுண்டில்
கேட்கிறதாய் எண்ணிக்கிட்டுக் கண்டபடி போட்டாக்கா
சாக்கடைக்குப் போய்டுஞ் சரி!

டீக்கடைக்காரன்:-
டீக்கடை பெஞ்சில்உன் டிக்கியைப் பார்க்பண்ணி
பாக்கிவெச்சி பால்டீயாக் கேட்குறே? -போக்கிடம்
வேறின்றி பேப்பரில் வைத்தகண் வாங்காமல்
ஆரிடம்ஆர் டர்போடு றே?

அகரம்.அமுதா

கருத்துகள் இல்லை: