-

பார்க்கலாம் நின்றபடி பார்க்கலாம்உட் கார்ந்தபடி பார்க்கலாம்ஷோ பாவில் படுத்தபடி -பாக்கலாந்தான் இம்மாம் பெரிய உலகத்தைக் கண்முன்னே தம்மாத்துண் டேகணினி யில்!

திங்கள், 5 மே, 2008

இன்றைய தலைமுறை!

ஆபியம், கிட்டிப்புல், பம்பரம் போயாச்சு;
ஹாபியாய் வீடியோ கேமாச்சு; -ஹேப்பியாய்க்
குந்தி விளையாடும் கேம்ஸின் அடிமைகளாய்
சந்ததிகள் ஆயிடுச்சே தான்!

மூக்கில் சலியொழுகும்; முன்பல் இரண்டிரா;
காக்கி டவுசரைக் கையினால் -தூக்கிப்
பிடித்தபடி, பேட்டுயரம் இல்லாப் பொடிசும்
அடிக்குமே சிக்சரை ஆர்த்து!

அகரம்.அமுதா

கருத்துகள் இல்லை: