-

பார்க்கலாம் நின்றபடி பார்க்கலாம்உட் கார்ந்தபடி பார்க்கலாம்ஷோ பாவில் படுத்தபடி -பாக்கலாந்தான் இம்மாம் பெரிய உலகத்தைக் கண்முன்னே தம்மாத்துண் டேகணினி யில்!

புதன், 7 மே, 2008

இப்படியும், அப்படியும்!

பஞ்சணை யில்சிலர்; பாயில் சிலர்;பாவை
நெஞ்சணை யில்சிலர் நிம்மதியாய்த் -துஞ்சுவார்!இந்
நாட்டில் சிலரோ எனில்தூங் கிடுவாரே
ப்ளாட்பாரந் தன்னில் படுத்து!

மெக்டோனல்; கே.எஃ.சி; பிஸ்ஸாஹட் சென்றுநிதம்
வக்கணையாய்த் தின்னும் வசதியெல்லாம் -மிக்கிருந்தும்
ஏழைக்கொன் றீயா இரும்பு மனக்கூட்டம்;
கூழுக் கலையுமோர்கூட் டம்!

அகரம்.அமுதா

1 கருத்து:

லதானந்த் சொன்னது…

வெண்பாப் போட்டியில் கல்ந்திட உம்மை அழைக்கிறேன்
www.lathananthpakkm.blogspot.com